Výhradné zastúpenie - nezákonné!

17.12.2011 19:55

Politika hospodárskej súťaže EÚ.pdf (855,2 kB)

S veľkým potešením vám predstavujem túto príručku o európskej politike hospodárskej súťaže pre spotrebiteľov. Otvorená hospodárska súťaž v Európe je dôležitá. Pomáha znižovať ceny a zvyšuje európskym spotrebiteľom možnosť výberu. Táto príručka vysvetľuje, ako sa Európska komisia spolu s orgánmi Európskej únie pre hospodársku súťaž snaží zachovať, aby v Európskej únii bola voľná a spravodlivá hospodárska súťaž.