Hodnotenie predajcov lodí Crownline

Na tomto mieste sa budeme pravidelne venovať nášmu a hlavne Vášmu hodnoteniu predajcov lodí Crownline. Do hodnotenia zaraďujeme kritéria, ktoré sami určíte za dôležité a taktiež nie nezanedbajúce pri hodnotení kvality predajcu zaoberajúcim sa predajom lodí Crownline, ich servisom a predajom jeho príslušenstva.

Pripomienky, postrehy a Vaše názory môžete nám zaslať buď priamo na našu e-mail adresu alebo využiť naše Diskusné fórum.

Zaslali sme všetkým, ktorí sa venujú predajom a servisu lodí Crownline a zároveň prejavili záujem o spoluprácu, požiadavku na krátke zhodnotenie a predstavenie svojej firmy. Subjekty, ktoré nemajú záujem o súčinnosť, budú žiaľ vyhodnotené len z pohľadu názorov naších členov a samotných zákazníkov.

 

 Vyhodnotenie

Najlepší predajca Crownline: Navy Centrum, s.r.o., Marine, s.r.o.

Najlepší predajca Crownline na Slovensku : Navy Centrum SK - Europartner, s.r.o.

 

Najlepší servis Crownline : Imramovský Marine, s.r.o.

Doporučený servis Crownline na Slovensku : Europartner, Boat Diesel, Donau Marine

 

 

Poznámka: Kritéria neboli množstvo ani luxus, ale iné atribúty rozhodujúce pre zákazníkov (ústretovosť, serióznosť, dodržiavanie sľubov a iné, najmä postoj k zákazníkom a majiteľom lodí Crownline). Do úvahy sa bralo aj bodové hodnotenie u príslušného subjektu.